FAQ - veelgestelde vragen

De YOU-P website is gemakkelijk te openen via https://www.you-p.be


Als je al eerder vanop dezelfde pc de website hebt geopend of deze ergens hebt opgeslagen in je favorieten worden in je browser achterliggend bepaalde cookies en tijdelijke internetbestanden opgeslagen die er later kunnen voor zorgen dat de verbinding met de website niet correct verloopt.

 

Als de website niet opent kan het in bepaalde gevallen helpen om eerst eens deze cookies en tijdelijke internetbestanden te verwijderen en alle openstaande webpagina's te sluiten. Vervolgens kan u uw browser (d.i. o.a. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge  of andere) opnieuw openen en het adres van de YOU-P website volledig zelf invoeren: https://www.you-p.be

Gebruik in dit geval dus niet de op uw pc opgeslagen link in de lijst 'favorieten'.

 

- - - - - - - - - - 


Op de volgende linken vind je hoe je cookies en tijdelijke internetbestanden kan verwijderen voor diverse browsers;

Microsoft Edge;

https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09Google Chrome ; https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Firefox;
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Safari;
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Als je naam voorkomt op de YOU-P gebruikerslijst die je werkgever heeft ingeladen dan zou de registratie bij YOU-P normaal gezien vlot moeten verlopen.

Het systeem zal je vragen om 4 gegevens in te geven: naam, voornaam, postcode en geboortedatum.

 

In de veronderstelling dat je zelf de correcte info over jezelf hebt ingegeven (zonder schrijffouten) en het systeem toch de melding geeft dat je gegevens niet terug te vinden zijn dan komt dit meestal omdat de gegevens die je werkgever heeft ingegeven ergens een foutje bevat:

 

 • in hun lijstje vermelden ze nog de postcode van je vorig adres
 • in hun lijstje hebben ze ergens een letter O ingegeven in plaats van een cijfer 0
 • In je naam staat een accent of speciaal teken (vb.é, ç, …), maar als de werkgever de namen allemaal in hoofdletters heeft ingegeven (dus zonder speciaal teken) dan komt de door jou ingegeven naam niet 100% overeen. (vb. HUWE ≠ Huwé).
 • In de ingegeven gebruikerslijst staat een blanco karakter voor jouw naam
 • ….enz…

   

  Oplossing:

  • Probeer je naam eens in te geven zonder accent of speciaal teken

  • Als je recent verhuisd bent: probeer eens met de postcode van je vorig adres in te loggen.

  • Als bovenstaande zaken niet helpen, dan neem je best eens contact op met de YOU-P contactpersonen binnen jullie onderneming (meestal personeelsdienst) en vraag aan hen om na te zien of jouw gegevens wel correct staan op de door hen ingeladen gebruikerslijst. (ze kunnen dit zelf nazien in de rubriek 'ledenhoekje' op onze COLLECTIEF-website)

 

Werk je op het netwerk van je onderneming binnen een CITRIX-omgeving?

Ook dat kan in sommige gevallen een probleem vormen.

Je opent www.you-p.be dus best niet binnen een CITRIX-netwerk.

 

 

Ben je nog niet zo lang in dienst bij deze werkgever?

Ook dat kan de reden zijn dat je nog geen toegang hebt tot YOU-P. De meeste werkgevers laden maar 1 keer per kwartaal een nieuwe actuele YOU-P gebruikerslijst op. Op deze nieuwe lijst zijn alle personen die in de afgelopen 3 maand uit dienst zijn gegaan geschrapt (hebben geen toegang meer tot YOU-P) en zijn de nieuwe werknemers die in dienst kwamen in de afgelopen 3 maand toegevoegd. Je zal dus als nieuwe medewerker pas toegang krijgen tot YOU-P van zodra je werkgever de nieuwe lijst heeft ingeladen.

 

 

Wat is automatische registratie?

Om de 1e keer toegang te krijgen tot het YOU-P platform moet elke YOU-P gebruiker zich éénmalig registreren bij de 3 voordeelaanbieders: YOU-P, Benefits@Work en Xtra Present.

Maar om het zijn medewerkers gemakkelijk te maken kan de werkgever ook kiezen voor de optie 'automatische registratie'. Als je werkgever hiervan gebruik heeft gemaakt dan krijg je daarover een mail vanuit YOU-P met daarin al meteen je login/paswoord.

 

Wat moet ik (na automatische registratie) zelf nog doen om toegang te krijgen tot ...

 

YOU-P:

Je krijgt meteen toegang tot YOU-P na ingave van je e-mailadres en je voornaam.

Om privacy-redenen (verplichte GDPR-regelgeving) zal je gevraagd worden om meteen je paswoord te wijzigen.

 

Benefits@Work:

Op de 'welkomstpagina' van Benefits@Work heeft YOU-P al alle gegevens voor jou automatisch ingevuld. Je moet zelf nog 2 zaken aanvinken vooraleer je op de verzendknop drukt en toegang krijgt tot alle voordeelaanbiedingen:

(1) maak een keuze voor 'meneer' of 'mevrouw'

(2) vink het vakje aan voor 'akkoord met de gebruiksvoorwaarden'

 

Xtra-Present:

Je krijgt meteen toegang tot Xtra-Present na ingave van de gebruikersnaam/paswoord die je via mail hebt ontvangen (zie info in rubriek hiernaast).

Om privacy-redenen (verplichte GDPR-regelgeving) zal je gevraagd worden om meteen je paswoord te wijzigen.


Als je na verloop van tijd graag een nieuw YOU-P paswoord wil aanmaken dan kan je dat doen via de link 'paswoord vergeten' op de aanmelden pagina.

Je vult eerst je login in (gebruikersnaam) en daarna klik je op de link 'paswoord vergeten'

 

Je krijgt een scherm waarin je je YOU-P gebruikersnaam moet ingeven en daarna klik je op de groene knop 'VERSTUREN'

 

Je ontvangt nu een e-mail met daarin een link die je moet aanklikken om op een pagina te komen waarin je een nieuw paswoord kan ingeven.


Zie figuur hieronder.


Je kan alle gegevens die jij zelf aan YOU-P hebt doorgegeven inkijken en wijzigen.

Zo ook je e-mailadres, je gebruikersnaam, je paswoord, ...

 

Je moet eerst inloggen op www.you-p.be

Van zodra je bent ingelogd vind je deze gegevens in de rubriek 'mijn account' (klik op de oranje bol, bovenaan rechts op de YOU-P website - zie nr. 1 in figuur hieronder).

 

 

 

Opgelet:

De gegevens die je werkgever aan YOU-P heeft doorgegeven via de YOU-P gebruikerslijst (je naam/voornaam/postcode/geboortedatum) kan je zelf niet wijzigen.

Als je merkt dat er een fout staat in de gegevens die je werkgever heeft doorgegeven (vb. nieuwe postcode wegens recente verhuis naar een andere gemeente) dan geef je dit best eens door aan de YOU-P contactpersoon van je onderneming (dit is meestal iemand van de personeelsdienst of sociale dienst). De YOU-P contactpersoon kan je basisgegevens wel wijzigen in het LEDENHOEKJE van onze website.

 

 

 

Wanneer je vanuit de website www.you-p.be voor de eerste keer toegang wil tot de YOU-P voordelen of de voordelen bij onze externe partners Benefits@Work of Xtra Present, zal je vanuit www.you-p.be op elk van deze platformen een mini-registratie moeten doorlopen.

Deze registratie hoef je maar één keer te doen en is eenvoudig.

 

Wil je graag een handleiding (stappenplan)?  klik hier om de handleiding te openen

 

Verloopt de registratie niet zoals gewenst? Zit je ergens vast?

Neem dan gerust contact op met de helpdesk van het betrokken platform. 

 

 


Neen, er wordt niet gewerkt met een YOU-P lidkaart.

Bij het inloggen op het YOU-P voordeelplatform wordt er gecontroleerd of je naam voorkomt op de YOU-P gebruikerslijsten die ingeladen zijn door de sociale ondernemingen die aangesloten zijn bij COLLECTIEF (dienst YOU-P).

 

En als je kan inloggen ... is dit het bewijs dat je gerechtigd bent op de YOU-P kortingen.

 

Door dus als YOU-P gebruiker naar het voordeelaanbod van de winkelketen of handelaar te gaan via de YOU-P website, weet de handelaar dat je recht hebt op de extra aankoopvoordelen.

Je moet aan hem dus geen lidkaart of lidnummer doorgeven.

 

Als je voor de eerste keer de app van Benefits@Work gebruikt moet je daarop een mini registratie doen, zodat deze app kan zien dat je aangesloten bent bij YOU-P en dus gratis gebruik kan maken van hun app.

 

Wil je een stap voor stap handleiding om je te registreren op de app?   klik hier

 

Als werkgever geef je YOU-P in. (alle sociale ondernemingen zijn als één groepering gekend bij B@W onder de naam YOU-P )

 

Tijdens de 1e registratie zal de app jou vragen om een paswoord in te geven. Omdat je op dat moment helemaal nog geen app-paswoord hebt druk je daar op de link 'paswoord vergeten'.  Je krijgt dan een mail waarin je paswoord voor de B@W-app staat.

 

TIP: Vink ook best het vakje 'gegevens bewaren' aan in de app. Als je dit doet dan zal je later steeds automatisch de app op je smartphone of iPhone kunnen gebruiken, zonder nog je login en paswoord te moeten ingeven.

 

OpgeletVooraleer je de registratie op de B@W app kan uitvoeren moet je eerst zijn geregistreerd op de YOU-P website en vanuit deze website ook de registratie bij B@W hebben uitgevoerd!

 

Problemen bij het registreren? Neem contact op met de helpdesk van B@W via mail (voorkeur) support@benefitsatwork.be  of telefonisch 011 870 950

Iedereen die toegang heeft tot het YOU-P platform kan via dit YOU-P platform ook inloggen op het voordeelplatform van Benefits@Work.

 

Als je vanuit YOU-P een eerste keer wil aanmelden bij Benefits@Work dan zal je op hun platform éénmalig een mini registratieformuliertje moeten invullen. (zie hierover meer info elders in de FAQ-rubriek).

 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

 

 

Soms kan het gebeuren dat er na het klikken op de 'aanmelden' knop onder Benefits@Work er helemaal niets gebeurt. Je scherm verandert niet en het is alsof je niet op de 'aanmelden' knop hebt gedrukt.

Dit kan soms voorkomen als je toevallig gebruik maakt van de webbrowser SAFARI.

Het platform van B@W werkt niet (altijd / goed) met SAFARI. 

Het volstaat om dan eens via een andere browser (vb. Chrome, Firefox, Opera, ...) in te loggen op YOU-P en dan naar B@W te gaan.

 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

 

 

Soms kan het gebeuren dat na het invullen en doorsturen van het mini registratieformuliertje een foutcode van Benefits@Work op het scherm verschijnt.

vb.  e-mailadres niet correct   /    e-mailadres bestaat reeds   /    registratie niet mogelijk  /  Gelieve jouw invoer na te zien  /  ....

 

Meestal is de reden daarvan het feit dat je voorheen al eens toegang had tot Benefits@Work (dat kan soms maanden of jaren geleden zijn) en dat je oude profiel daar nog steeds actief staat met hetzelfde e-mailadres als wat je zonet had ingevuld in het mini-registratieformulier.

Het programma van B@W laat niet toe om meerdere accounts aan te maken met hetzelfde e-mailadres en vandaar dus dat je nu van hen een foutmelding krijgt.

 

Wat moet je dan doen?

Je moet 2 stappen uitvoeren:

 1. Je vult een contactformuliertje in op de YOU-P website (klik op de oranje bol rechtsboven in de YOU-P website - zie figuur hieronder), waarin je in de rubriek 'stel je vraag' het volgende noteert: 
        'Gelieve mijn B@W profiel op YOU-P volledig te wissen' 2. Je stuurt een mailtje naar support@benefitsatwork.be waarin je je naam, voornaam en e-mailadres vermeldt met daaronder de onderstaande tekst:

  'Ik ben lid van YOU-P en wil via YOU-P een nieuw account aanmaken bij Benefits@Work. Omdat ik voorheen al een oud B@W account had onder hetzelfde e-mailadres (zie hierboven) zou dit oude account nu eerst nog moeten verwijderd worden. Kan u dat voor me doen en me een mailtje sturen van zodra dit is gebeurd?
  Dank je wel !'

 

Van zodra je bovenstaande 2 stappen hebt uitgevoerd moet je wachten op de bevestiging vanuit B@W dat ze je oude account hebben verwijderd.

Vanuit YOU-P ontvang je geen bericht maar je mag er op rekenen dat je vraag in het contactformulier van YOU-P (stap 1) door ons zeker binnen de 2 werkdagen zal verwerkt zijn.

 

Als je oude B@W-account zowel bij YOU-P als bij B@W  zijn gewist dan kan je in de YOU-P website zonder problemen terug aanmelden bij B@W en zal je nieuw ingevulde mini-registratieformuliertje wel aanvaard worden door het B@W programma!

 

 

We kregen van enkele YOU-P gebruikers de melding dat het niet lukt om vanuit onze YOU-P pagina te surfen naar de Benefits@Work voordelen. Dit komt voornamelijk voor bij gebruikers van een Iphone.

Hier leggen we even uit hoe dit snel is opgelost:
Als je naar de 'Naar de voordelen' gaat via onze YOU-P website kan je bij Benefits@Work kiezen voor 'Aanmelden'. Gebeurt er niets als je op de knop 'Aanmelden' klikt? Probeer dan om te knop iets langer in te houden met je vinger tot er een klein keuze menu te zien krijgt op je scherm. Kies nu voor 'Openen op nieuw tabblad'. Er is nu een extra tabblad geopend met de voordeelpagina van Benefits@Work.

 

 


Een andere oplossing is om de app te installeren van Benefits@Work.
De eerste keer dat je deze app gebruikt zal je je als YOU-P gebruiker moeten registreren op deze app. Eens je deze hebt geregistreerd kan je alle B@W voordelen direct inkijken zonder eerst naar YOU-P te surfen.

Je kan op je smartphone of iPhone de app van B@W downloaden.

De eerste keer dat je deze app gebruikt zal je je als YOU-P gebruiker moeten registreren op deze app (werkgever (groepering) = YOU-P )

Deze handleiding helpt je stap voor stap door deze app-registratieprocedure.

 

Opgelet:

vooraleer je de registratie op de B@W app kan uitvoeren moet je wel vooraf zijn geregistreerd op de YOU-P website en van uit deze website ook de registratie bij B@W hebben uitgevoerd!

Je kan op je smartphone of iPhone de app van B@W downloaden.

De eerste keer dat je deze app gebruikt zal je je als YOU-P gebruiker moeten registreren op deze app (werkgever (groepering) =  YOU-P )

Deze handleiding helpt je stap voor stap door deze app-registratieprocedure.

 

Opgelet:

vooraleer je de registratie op de B@W app kan uitvoeren moet je wel vooraf zijn geregistreerd op de YOU-P website en van uit deze website ook de registratie bij B@W hebben uitgevoerd!

Van zodra je vanop de YOU-P website de logingegevens voor de externe partner Xtra Present hebt aangemaakt worden deze XP-inloggegevens bewaard in de YOU-P databank en worden deze bij een later bezoek aan Xtra Present steeds automatisch ingevuld.

Handig!

Maar ...

 

Als je gedurende een lange periode niet actief bent geweest in het Xtra Present platform dan kan het gebeuren dat Xtra Present jouw logingegevens op een bepaald moment aanziet als 'niet-actief' en dat ze deze inloggegevens ondertussen hebben verwijderd.

 

Wat kan je in dat geval doen?

 1. Je laat ons via het contactformulier op de YOU-P website weten dat je Xtra Present login niet meer werkt (of dat je deze bent vergeten).   zie figuur 1 hieronder
 2.  Wij gaan hier bij ons dan onmiddellijk je oude Xtra Present Login wissen uit de YOU-P databank. We geven je een seintje (mail) van zodra we dit voor jou hebben uitgevoerd.
 3. Van zodra deze oude gegevens bij ons zijn gewist  kan je nieuwe Xtra Present inloggegevens opvragen via de oranje knop ‘opvragen’.  (dus alsof je voor de 1e keer een XP-login opvraagt) - zie figuur 2 hieronder

 

 

 

fig. 1:

 

 

fig. 2:

 

 

 
OPGELET:  We vernemen vanuit XTRAPRESENT (Colruyt Groep) dat vanaf 01/01/2024 de Benefit-kaart niet meer geldig is voor aankopen bij Dreamland. En dit voor onbepaalde tijd.

Van zodra we bericht ontvangen dat er terug kortingen mogelijk zijn bij Dreamland, dan zullen we dit hier op deze plaats vermelden.

 

Als je aan de kassa van Dreambaby de extra korting wil bekomen zal je aan de kassa je vertrouwde Xtra-kaart (‘Colruyt-kaart’) moeten tonen maar OOK de Benefit-kaart.

De Benefit-kaart kan je downloaden als je via het YOU-P platform bent ingelogd op het Xtra Present platform. Op de Welkomstpagina van Xtra Present klik je ‘Ontdek Benefit’ aan. Als je op die pagina klikt op het voordeel van Dreambaby krijgt je een nieuw scherm waarop bovenaan ook een link staat naar ‘Benefit-kaart 202.x.’ Als je daar op klikt krijg je een document te zien waarop onderaan je Benefit kaart staat afgedrukt.

 

Je kan deze pagina afprinten en de kaart uitknippen, samenvouwen en bewaren bij je klantenkaarten.

 

Maar handiger is het om de barcode op het scherm in te lezen op je smartphone of IPhone in een of andere ‘kaartapp’ (vb. Stocard). Dan heb je die Benefit kaart altijd op zak!.

 

Opgelet: De Benefit kaarten zijn slechts een bepaalde tijd geldig (1 of 2 jaar – geen vaste periode meegegeven). Het kan dus zijn dat je na verloop van tijd de bovenstaande procedure zal moeten herhalen zodat je een nieuwe barcode kan inlezen.

Je vindt in dit document een stappenplan om een nieuwe kaart aan te maken.

 

Vragen of problemen met de Benefit kaart?

Mail naar info@xtrapresent.be  of bel naar de klantendienst 02 363 51 51

Bij de 1e registratie op YOU-P heb je destijds zelf je eigen LOGIN (of gebruikersnaam) kunnen kiezen.

We geven daar steeds de tip bij om je e-mailadres als LOGIN op te geven, maar dat is geen verplichting.

 

We zien vaak dat YOU-P gebruikers die iets anders dan hun e-mailadres als LOGIN hebben opgegeven na verloop van tijd niet meer weten wat ze precies hebben opgegeven.

 

De gemakkelijkste oplossing is dat je zelf een nieuwe YOU-P-login (gebruikersnaam) aanmaakt via de knop 'login vergeten'  op het YOU-P inlogscherm (zie nr. 1 in de figuur hieronder).

Je vindt daar ook de knop 'paswoord vergeten' die je kan gebruiken als je je paswoord bent vergeten of als je je paswoord wil wijzigen. (zie nr. 2 in de figuur hieronder)

 

 

 

Als je het zelf niet wil of kan doen dan is er ook nog een andere mogelijkheid om je YOU-P login (gebruikersnaam) te weten te komen:

 • Neem eens contact op met de centrale YOU-P contactpersonen van je onderneming (meestal zijn dit collega's van de personeelsdienst). Zij hebben toegang tot het LEDENHOEKJE van de COLLECTIEF-website (www.collectief.coop) en zij kunnen in het Ledenhoekje de YOU-P gebruikerslijst van jullie onderneming raadplegen. Zo ook jouw YOU-P gegevens. 
 • Vraag hen eens te kijken onder jouw naam, wat je precies hebt opgegeven als LOGIN.

 

TIP: jullie centrale YOU-P contactpersoon kan in het LEDENHOEKJE Je ingegeven LOGIN-naam ook wijzigen/overschrijven.

Vraag misschien meteen of hij/zij jouw login-naam wil wijzigen naar je e-mailadres. Zo zal je in de toekomst gemakkelijker je LOGIN-naam kunnen onthouden.

 

Net zoals andere websites werkt YOU-P niet goed in de browser Internet Explorer. (vb. bepaalde invulvelden werken niet)

Internet Explorer is een verouderde browser die algemeen wordt afgeraden om nog gebruikt te worden.

Deze browser zal in juni 2022 zelfs helemaal verdwijnen van de markt!


Beter is om over te stappen naar een andere meer actuele browser zoals o.a. Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, ..e.a.

Daarin werkt YOU-P uiteraard prima!Deze website maakt gebruik van cookies De website van COLLECTIEF.coop erkende cv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten